sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Hiệp
Giám Đốc - 0903 333 337

THỦY HẢI SẢN

Cá Nục Đông Lạnh
Cá Nục Đông Lạnh
Cá Sòng Đông Lạnh
Cá Sòng Đông Lạnh
Cá Ngừ Đông Lạnh
Cá Ngừ Đông Lạnh
Cá Bạt Má Đông Lạnh
Cá Bạt Má Đông Lạnh
Chế biến thủy hải sản
Chế biến thủy hải sả...
Chế biến thủy hải sản
Chế biến thủy hải sả...
Chế biến thủy hải sản
Chế biến thủy hải sả...